Future Leaders Of the World
Personlig och professionell träning av nästa generations ledare. Alla har rätt att få chansen att bli den bästa versionen av sig själv.

FLOW - Future Leaders Of the World

En ung generation växer upp där långtifrån alla har möjligheten att utveckla sin potential och bli den bästa versionen av sig själv. Av olika anledningar är många begränsade genom brist kunskap, konflikter, fattigdom, och utanförskap. Det är för den generationen jag vill göra skillnad.

Vision
”Att se, bekräfta och utrusta framtidens ledare”

Det är vad jag sett framför mig när längtan att få göra skillnad växt fram. Det är min vision. Jag vill hjälpa unga människor som vill mycket mer och kan mycket mer, men där miljön och situationen av olika anledningar begränsar dem. Jag ser framtidens ledare i lokala och globala sammanhang som fått växa och blomma ut eftersom deras dröm har fått planterats i en god jordmån. Det är den jordmånen jag vill ger dem med FLOW. 

Varför 
Alla människor bör få en rättvis möjlighet till att utvecklas som människor, både personligt och professionellt. Jag brinner för att skapa förutsättningar för de unga människor vi arbetar med, till att få påbörja resan i att bli den bästa versionen av sig själv, och som en konsekvens av detta kunna hjälpa andra människor.

Vad 
Genom att hjälpa unga människor få klarhet i vägen mot ett liv med mål och mening skapar vi tillsammans tyngd, fart och riktning. Vi hjälper dem att undanröja hinder på vägen vidare och vägleda dem in i en resultat skapande väg framåt. 

Hur 
Genom undervisning, personlig coachning och resursstöd i form av stipendier, starta eget stöd och goda mentorer vill vi öka förutsättningarna för unga människor att sätta sig i rörelse för att nå sina mål. 

Därför
- bygger vi ett starkt nätverk med företag, organisationer och föreningar. Genom nätverket skapar vi ekonomiska förutsättningar och en bred kompetensbas som hjälper dem att få en god start.
-  genomför vi årligen äventyr som uppmärksammar vårt viktiga arbete och som skapar delaktighet och engagemang.
-  driver och utvecklar vi en tre dagars  akademi med inspirerande och användbar undervisning för vidare utveckling. 
-  supportar vi med stipendier och starta eget stöd med en kontinuerlig support med coach och mentor under utbildning och företagsstart.

FLOW NETWORK
I nätverket är alla som kan ta till sig visionen välkommen. Du blir en del av en community som gör skillnad och där du får bidra med din erfarenhet, kunskap och kompetens. Ett årligt medlemskap kostar 19 995:- plus moms och går oavkortat till kostnaderna för att genomföra FLOW ACADEMY. I medlemskapet ingår:
Två biljetter till den årliga festen, med god mat och fantastisk underhållning då årets insatser redovisas och våra resultat firas tillsammans med ett par av våra unga stipendiater. 
Förmånliga erbjudanden att få resa med till Etiopien för att se akademin på plats och uppleva en exklusiv rundresa i landet.
Två biljetter till en årligt återkommande inspirationsdag med seminarier, workshops och nätverkande.
Förtur på biljetter till det årliga äventyret som genomförs till förmån för FLOW ACADEMY  och tillkännages på den årliga festen. 
Din logotyp synlig på webbsidan. Du har även möjlighet att köpa reklamplats på utrustning och kläder inför varje äventyr.
10% rabatt på föreläsningar som genomförs av Five Continents AB
10% rabatt på samtliga ledarutvecklings program som genomförs av Five Continents AB

FLOW ADVENTURE
Vi genomför ett meningsfullt äventyr varje år. Det är ett litet äventyr men med ett stort uppdrag - att uppmärksamma vikten av att se, bekräfta och utrusta framtidens ledare. Att delta på delar av eller hela äventyret är öppet för alla som kan ta till sig visionen.

Ett äventyr kan se väldigt olika ut. 24 juni - 5 juli 2019 handlar det om att ta sig från Värnamo till Stockholm genom att vandra, paddla kajak, cykla och springa. Man kan var med på en eller flera sträckor, engagera sig i följebilens arbete eller i att bygga upp sponsor delen för att stärka FLOW. Alla som vill delta i ett äventyr är välkommen men alltid mot ett ekonomiskt bidrag till FLOW.

FLOW ACADEMY
Akademien är kärnan. Den pågår tre intensiva dagar vid varje tillfälle och kräver mycket av både deltagare och oss som genomför akademien. Vi undervisar och inspirerar om att driva business, socialt entreprenörskap, vägen till en god utbildning, FN´s globala mål, självledarskap, och människosyn. 

Målsättningen är att kunna ge dem en bra start och med stipendium kunna hjälpa någon eller några vidare till utbildning eller med stöd att starta upp en verksamhet eller ett företag. I år genomför vi den första akademin under tre dagar i södra Etiopien. Under 2020 är målsättningen att genomföra FLOW Academy vid ett tillfälle i Etiopien och vid två tillfällen i Stockholm.

Vad blir effekten av FLOW?
Skillnaden mellan ett sammanhang där insatser som FLOW el.dyl genomförs eller inte, är stor. I en by, ett samhälle, stadsdel eller region där FLOW genomförs blir skillnaden att fler unga människor ges möjligheten att bli den bästa versionen av sig själv. Fler ges möjligheten att få utveckla sin potential, fler får möjligheten att utbilda sig eller starta upp ett företag - än om FLOW inte skulle genomföras.

Hur ser målgruppen ut?
Målgruppen, som är unga människor mellan 17-20 skall i vår antagningsprocess kunna dela sin dröm, sina mål, och sina ambitioner på ett trovärdigt sätt. Målgruppen skall bestå av lika många män som kvinnor. 

Hur ser antagningsprocessen ut?
Vi samarbetar alltid med det lokala ledarskapet i en antagningsprocess. 

I en svensk förort kan det vara med fritidsgården vi sätter upp en antagningsprocess där vi går ut brett med en information/inbjudan via sociala medier och lokala kommunikationskanaler. I en etiopisk by kan det vara via skolan eller en lokal organisation vi sätter upp en antagningsprocess där vi går uti sociala medier lokalt eller via informationsmöten. Vi tar in tjugo personer, tio män och tio kvinnor till varje tredagars akademi.

Hur ser uppföljningen ut?
I varje grupp vi möter väljs två personer ut att hjälpa vidare till nästa steg som kan vara vägen fram till en utbildning eller till en uppstart av ett företag. Dessa kopplar vi sedan ihop med en coach och en mentor. Vi vill gärna kunna hjälpa alla men i dagsläget räcker våra resurser inte till alla.

 Vilka undervisar på FLOW ACADEMY?
Det gör jag och dom som är en del av nätverket. Kanske är det du som skall undervisa i ett specifikt ämne? Kanske är det du som blir coach eller mentor till någon av de unga människor vi tar oss an? Jag har ambitionen att ha män och kvinnor jämnt fördelade både i lärarstaben samt bland coacher och mentorer.

 Är detta något du skulle vilja vara en del av? Hör av dig till mig så kan jag berätta med.
Med vänlig hälsning, 

Anders Ahlenius
Five Continents AB
www.fivecontinents.se
anders@fivecontinents.se
0768-222722
SWISH: 1236760052

Kontakta mig här.