Några av mina verktyg

 

Dynamic Management - ledarutveckling

IDI (interpersonal dynamics inventory)  - ledar och grupputveckling

Personaldagar - Kick off - Föreläsningar

 The Re-Leadership Journey - friskvård för ledare

 

Vill du veta mer? Kontakta mig här


 

DYNAMIC MANAGEMENT

Ett unikt ledarutvecklingsprogram under 6 månader som handlar om personligt & professionellt ledarskap.

Ett positivt och uppskattande förhållningssätt
Talangbaserat ledarskap, fokus på egna styrkor

MODUL 1:BETEENDE, SJÄLVKÄNNEDOM OCH POTENTIAL
Del 1: Om beteenden
Del 2: Att förändra eller utveckla beteenden
Del 3: Ledarskapsutveckling och beteenden
Del 4: Din självkännedom och autentiska potential

MODUL 2: DYNAMISKT LEDARSKAP I AKTION
Del 1: Kraft genom personligt självledarskap
Del 2: Kraft genom Professionellt ledarskap

MODUL 3: DYNAMISKA TEAM
Del 1: Att bygga team
Del 2: Att leda team
Del 3: Att utveckla etablerade team

MODUL 4: KOMMUNIKATION
Del 1: Om kommunikation
Del 2: Det dynamiska och uppskattande språket
Del 3: Kommunikation i ledarskapssituationer
Del 4: Beteendemönster och lyssnande
Del 5: Feedback och tydlighet

MODUL 5: ATT LEDA EN VERKSAMHET
Del 1: Ledarskap & verksamhetssystem
Del 2: Summering: Din nya ledaridentitet
Del 3: Ditt liv – personligen & professionellt

Jag är certifierad i Dynamic Management

 

IDI
Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster/ beteendestil går att observera och generalisera.

IDI står för Interpersonal dynamics inventory och mäter en persons beteende i tre dimensioner. Den första dimensionen visar i vilken grad en person upplevs sträva efter att aktivt påverka andra. Den andra dimensionen mäter den grad av känslomässig kontakt personen upplevs sträva efter. Dessa två dimensioner kan ställas mot varandra i en matris, som då beskriver fyra så kallade grundbeteendestilar.

Vi kallar dem Motivator, Producer, Processor och Relator efter de styrkor som tydligast är förknippade med stilarna. Alla fyra beteendestilar är lika resultatinriktade och effektiva, men på fyra olika sätt.

Den tredje dimensionen  mäter adaptability. Hur mycket upplevs en person förändra/anpassa sitt beteende för att möta andras behov i olika situationer. Att kunna anpassa sitt beteende till andra människors behov i olika situationer påverkar samarbetsförmågan och den personliga effektiviteten. Det är en förmåga som man genom insikt och träning medvetet kan utveckla.

Den beskrivning (IDI-profil) som personen får är enkel och tydlig och lätt förstå. Sättet som den presenteras på, tillsammans med den dokumentation som ingår, ger även personen ”verktyg” för att utveckla förmågan att samarbeta och samspela med andra.

VARFÖR IDI?
Du blir bättre på att samspela med andra
Du kommer att bättre förstå hur ditt eget beteende påverkar andra människor. Du blir medveten om dina styrkor och hur du kan minimera dina svagheter.

Du spar energi till när du behöver den bäst. Du kommer att lära dig när dina styrkor och talanger är nödvändiga för andra och i vilka sammanhang du bör anpassa ditt beteende. Du gör andra bättre
Du kommer att förstå drivkraften bakom andras beteende och hur du kan stötta och hjälpa andra på ett mer konstruktivt sätt.

Ökad öppenhet ger tillit. När resultatet presenteras i en grupp som arbetar ihop, utvecklas man tillsammans. Medlemmarnas unika styrkor blir tydligare och kommer alla till del. Missförstånd minskar och toleransen för olikheter ökar.

Jag är certifierad handledare för IDI

PERSONALDAG

Vill du uppmuntra och utmana din personal med en tänkvärd och inspirerande föreläsning? Vill du genomföra en personaldag / kick off med ett bra innehåll? 

Kick off
Att samla personalen regelbundet för uppmuntran och utmaning är väl investerad tid. Jag kan förbereda och genomföra kick offs och personaldagar både inomhus och utomhus. Med goda samarbetspartners kan jag ombesörja lokal, mat och boende samt innehåll enligt önskemål.

Föreläsningar / workshops
Jag föreläser om det goda ledarskapet och vikten av goda vanor. Jag leder även workshops som handlar om att vara människa i en snabbt föränderlig värld utifrån olika perspektiv som jaget, laget och/eller  uppdraget.