Vägen vidare tillsammans

Grupputveckling handlar om ett ständigt arbete i olika faser som och och om igen går igenom förändringar. Susan Wheelan, professor i psykologi har delat in en grupps utveckling i fyra olika faser:

Tillhörighet och trygghet
Opposition och konflikt
Tillit och struktur
Arbete och produktivitet

Varje unik grupp har olika behov av tid för att utvecklas i rätt riktning och det finns flera variabler att ta hänsyn till. En del grupper når inte ens fram till fas fyra, vilket innebär att gruppens sammansättning av personer och kompetenser behöver ses över och åtgärdas för att gruppen skall lyckas med sitt uppdrag.

En grupp kan dessutom gå tillbaka till redan processade faser om gruppen får ett nytt mål, eller om strukturen och kulturen förändras. Kontinuerlig utvärdering av varje grupp är därför viktig för att nå framgång. Hur arbetar du med att stötta din grupp att må bra, gå bra och nå sitt mål?

Vill du veta mer om grupp utveckling och hur jag kan skapa mervärde för dig/er? Kontakta mig här.