Ledarens väg

Som chef och ledare vet du hur viktigt det är att må bra för att gå bra. Du vet också hur viktigt det är att dina medarbetare mår bra, för att ni skall gå bra tillsammans. Därför är det bra att regelbundet ställa sig några frågor som hjälper dig att reflektera över ditt ledarskap:  

Vad gör jag i dag som får mig och min omgivning att må bra både personligt och professionellt? 
Vilka är mina styrkor och hur kan jag använda dem och utveckla dem på bästa sätt? 
Vad gör jag, hur gör jag det, och viktigast av allt, varför gör jag det jag gör i mitt ledarskap?

Vilka mål har vi, vilka metoder använder vi, och vilka resurser finns till vårt förfogande? 
Vilka verktyg har vi och hur använder vi dem? Hur ser vi på människorna i vår omgivning, både på det personliga och professionella planet?

Hur vi leder bra har fler än ett svar eftersom så många frågor och faktorer spelar in. Som ledare är din uppgift att hitta svaren på frågorna du ställer dig i ditt ledarskap. Min fråga till dig är: Vad kan du som ledare påverka med start redan i dag?

Jag har tränat ledare i över tjugo år och erbjuder dig ett fantastiskt program för personlig ledarutveckling.
Dynamic Management är ett program som  löper under sex månader och innehåller fem utvecklande och utmanande moduler: 

Beteende och självkännedom, 
Dynamiskt ledarskap i aktion, 
Att forma och leda dynamiska team 
Kommunikation 
Att leda sin verksamhet

Jag möter även chefer och ledare för individuell coaching utanför Dynamic Management, IDI analyser och andra program som jag arbetar med. Vill du utvecklas som ledare och få veta mer om programmet Dynamic Management eller något av mina andra program? Kontakta mig här