Välkommen till Dynamic Management

16 januari 2019

Längtar du efter att utvecklas som ledare så är detta verkligen något för dig. I några kommande blogginlägg vill jag berätta för dig om Dynamic Management, som hjälper dig att kraftladda ditt ledarskap! Programmet innehåller regelbunden coaching utifrån fem moduler under sex månader då vi möts vid sju tillfällen. Genom programmets samtliga moduler löper en tydlig röd tråd som kan sammanfatta på följande sätt: 

Kraft och riktning

Kraft skapas inifrån. Den märks i engagemang, motivation, glädje och energi. Kraften behöver kanaliseras i en tydlig riktning. Kombinationen av kraft och riktning skapar resultat. Denna synergi gäller för både jaget, laget och uppdraget. 

Styrkor och autentisk potential  

Kraft skapas bäst genom att utgå från var och ens unika styrkor. Det handlar om att utveckla varandra genom att fokusera på det som vi är bra på - istället för tvärtom. Vi kallar det för autentisk potential.  

Ett positivt förhållningssätt 
Att ha ett uppskattande förhållningssätt inför varandra med en tro på en positiv framtid är kraftgenererande för allt ledarskap. Detta positiva förhållningssätt genomsyrar programmet.

Personligt och professionellt ledarskap 
Ditt personliga ledarskap (självledarskap) behöver gå hand i hand med ditt professionella ledarskap. Din ledaridentitet och ditt ledarskap stärks genom denna samklang. Ditt ledarskap blir enklare, effektivare och mer hälsosamt när du leder dig själv för att leda andra.     

Det tar tid - vikten av uthållighet, ståndaktighet och förväntan 
Det ska sägas med en gång - ledarskap är ingen enkel vandring. Vägen är aldrig rak. Den är ibland riktigt tuff. Vikten av ett självledarskap präglat av karaktärsdrag som uthållighet, ståndaktighet och förväntan är betydande i detta sammanhang.

Att arbeta med begreppen kraft och riktning och de funktioner som vi lyfter fram i programmet - kommer ge resultat även om det tar tid. Som sagt var, vi kallar det wow-tillfället. Det är en underbar känsla när det sker och min  erfarenhet att Dynamic Management hjälper dig att göra skillnad!

Dynamic Management™ 
Ordet dynamic kommer från det grekiska ordet δυναμις = dynamis, vilket betyder effekt. Inom fysiken kan det sägas vara "effekten av krafter på rörliga föremål". Inom området ledarskap handlar det om liknade samband - men inte om föremål, utan om människor. 

När vi använder begreppet Dynamic Management gör vi det medvetet med utgångspunkt från både fysiken, sociologin och psykologin. Från fysiken hämtar vi att det handlar om yttre dynamik genom kraft, rörelse och riktning. Från sociologin hur människor samverkar. Från psykologin tar vi med att det handlar om inre dynamik, det som sker inom och mellan oss människor.  För att ytterligare illustrera begreppet Dynamic Management så låt oss ge några metaforer som du kan bära med dig genom ditt program:

Dynamo ger ljus

En dynamo på en cykel överför kraft och energi från hjulet till glödlampan. Effekten är ljus. Dynamiskt ledarskap är som en dynamo, det skapar både energi och ljus som lyser upp. 

Kraft som ger rörelse
En annan illustration är hur cykelns pedaler och vevet används för att överföra din kraft för att skapa rörelse framåt. Det handlar om ett arbete som omsätts i rörelse och riktning. Ledarskap är ett hårt arbete. Det kan dock underlättas genom välsmorda och balanserade kraftfunktioner. 

Wow-tillfället – momentum genom kraft och riktning 
Föreställ dig situationen där du försökt knuffa igång en bil. Det krävs både kraft och riktning. Ofta behöver man vara flera som hjälps åt. Det känns tungt i början innan det går lättare. Till slut uppstår ett tillfälle då bilen tycks rulla av sig själv. Känslan i detta tillfälle – vilken vi genom hela ditt program kommer kalla för wow-tillfället, är härlig att känna. Detta wow-tillfälle  - ”The moment” - innehåller ett momentum som fångar mycket av vad Dynamic Management handlar om.   

Dynamic Management™ - Personal & Professional Leadership samlar över 30 års erfarenheter av ledarskap och ledarutveckling världen över. Programmet är uppdelat i olika moduler som täcker de mest centrala delarna i ledarskap - att leda sig själv, att leda andra och att leda genom ett verksamhetssystem.

Modul 1: Beteende, självkännedom och autentisk potential. Förstå dig själv och andra.
Modul 2: Dynamisk ledarskap i aktion. Skapa kraft och riktning. Genom både personligt och professionellt ledarskap. Modul 3: Dynamiska team. Om att bygga, leda och utveckla dynamiska team.
Modul 4: Kommunikation. Kommunikation för dynamiskt ledarskap.
Modul 5: Att leda din verksamhet. Led genom ett stödjande system + Ditt avslutande statement som ledare

Vill du veta mer om detta och det digitala verktyg som du använder i din smartphone och dator tillsammans med regelbundna tester och möten med din personliga coachkontakta mig så bokar vi ett möte. 

Med vänlig hälsning

Anders Ahlenius