Skapar du kärleksfulla relationer?

4 november 2019

Hej. Ny vecka med nya utmaningar och jag vill påstå att kärleken är nyckeln. Kärleksfulla relationer skapar nämligen bättre resultat. Hur gör du för att odla kärleksfulla relationer? Att odla en god jordmån och kultur för människor börjar alltid med insidan hos oss själva. Kärleksfulla relationer gentemot nära och kära, men också mot medarbetare och kunder börjar alltid med dig själv. De allra flesta som jag möter i sammanhang där samarbetssvårigheter är utmaningen projicerar friktionen på omgivningen. Men vad skulle hända om fler började med att börja med sig själv?

Min erfarenhet är att arbetet med sig själv alltid måste vara början på att odla kärleksfulla relationer med sin omgivning. Så varför skriver jag kärleksfulla relationer och inte goda relationer? Är inte goda relationer det primära och kärleksfulla relationer en djupare dimension för de allra närmaste? Vi kan naturligtvis tycka olika om det men för mig handlar kärleksfulla relationer om ett förhållningssätt gentemot andra som är mycket mer än vett och etikett.

När jag skriver kärleksfulla relationer innefattar det omtanke, omsorg, generositet, medmänsklighet men också ärlighet, förståelse, tydlighet och en direkt kommunikation med respekt för människovärdet hos nära, kära, medarbetare och kunder.

Genom åren har jag arbetat i olika sammanhang som jag antingen varit en del av, eller som jag besökt och arbetat för. Jag har ganska tidigt kunnat observera vilka som odlar en god jordmån och kultur med sitt sätt att vara, leda och relatera till sin omgivning. Men jag har också kunnat observera vilka som gör det motsatta, och oftast utan att ens vara medveten om det. 

I samtliga sammanhang är min uppfattning att den personliga självinsikten och en persons agerande går förändra till det bättre genom regelbunden coachning och träning. Jag är också av den uppfattningen av att det arbetet är mest effektivt i den dagliga miljön, mer än att man skickar iväg individer på någon form av utbildning på detta området till en annan plats. Naturligtvis kan ett par dagar i en annan miljö med gruppen både vara uppmuntrande och utvecklande för gruppen, men generellt sett skall coachingen och träningen av individer ske i den vardagliga miljöns närhet.

Fördelen är både mindre avbrott i det löpande, att alla är på plats och att kostnader för resor och boende tas bort. I stället kan resurserna användas ”in house”. Kärleksfulla relationer går utveckla både hemma och på sin arbetsplats. Det börjar alltid med individens självkännedom och vilja till utveckling till att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Så hur kan man börja ett sådant arbete som är hållbart över tid?

1. Överenskommelsen
Den ledare eller det ledarskap som vågar börja med sig själv för att skapa kärleksfulla relationer med varandra och andra är modiga ledare. Att vara överens om att det börjar med ledarskapet är ett stort steg framåt. Ni kan tillsammans ta ett beslut om att börja med er själva och bli dom som skapar den goda jordmånen och som odlar den kultur som ger det bästa resultatet. Därifrån finns alla möjligheter för er att aktivt arbeta med er själva genom coachning och träning för att bli ledare som genom kärleksfulla relationer lyfter och utmanar människor att må bra och gå bra, både personligt och professionellt. 

2. Målet
Oavsett mål i försäljning, produktion, leverans är utmaningen i att få hela gruppen, personalen att ha ett gemensamt mål när det gäller resan till en bättre jordmån och en kultur som alla är med och odlar. Alla är en del av den resan och det är viktigt att förankra den, och att göra det på rätt sätt. Som ledare kan du lätt känna att tiden för detta helt enkelt inte finns vilket är förståeligt. Men om du tror kärleksfulla relationer kan hjälpa dig, dina medarbetare och kunder må bättre och gå bättre mot bättre resultat för alla så är det väl investerad tid. Våga ta tiden att involvera och inspirera alla att våga ta sikte på ett mål som får alla att må bättre.

3. Processen
En process är alltid komplex eftersom människor är människor, med allt vad det innebär. Men återigen så börjar allting med dig själv och ditt ledarskap. Att anlita en facilitator, en vägvisare och coach under resan från överenskommelse, mål och genom processen. I samband med en överenskommelse där ni verkligen bestämmer er för att arbeta med alla individer kan en coach möta dig och dina ledare enskilt där ni vid t.ex fem tillfällen var får arbeta med er självkännedom, potential, relation till andra, sättet att kommunicera och leda. Allt detta utifrån synen på dig själv och andra människor med viljan att skapa kärleksfulla relationer. Detta är det första steget.

Det andra steget är att möta medarbetarna regelbundet för att samtala om det övergripande målet ni satt upp. Nu är ni själva i en egen process där ni lär känna er själva och i dialogen med medarbetarna har ni möjligheten att tala om den jordmån och kultur ni vill odla tillsammans med medarbetarna. Ditt mål går inte ut i ett mail utan du målar det och skapar vägen dit tillsammans med personalen. Du kanske funderar hur mycket tid detta skall ta men det finns många sätt att arbeta med den här processen på utan att sätta stopp på allt som snurrar. Du kan skapa mötesplatser kring frukost raster en gång i veckan eller kring luncher en gång i månaden, och komplettera detta med kortare möten med mindre enheter regelbundet. 

Den röda tråden på samtliga mötesplatser i processen måste vara kärleksfulla relationer. Kom ihåg vad jag skrev tidigare: ”När jag skriver kärleksfulla relationer innefattar det omtanke, omsorg, generositet, medmänsklighet men också ärlighet, förståelse, tydlighet och en direkt kommunikation med respekt för människovärdet hos nära, kära, medarbetare och kunder.”

Nu handlar det inte om vilka maskiner som går, vilka kunder som hört av sig, hur prognosen ser ut. Dom här mötesplatserna handlar om att våga arbeta med kulturen, att se människan och förstå varandra. I den här processen kommer du kanske upptäcka att dina medarbetare med små justeringar av deras arbetsuppgift eftersom du successivt ser deras sanna potential, kan trivas bättre, må bättre och bidra till ett bra resultat.

Som sagt, det är en komplex resa men kan vara väl värd att göra för att utveckla kärleksfulla relationer som skapar ett bra resultat för alla. Vill du veta mer om hur jag coachar ledare och grupper i rätt riktning, hör gärna av dig så försöker vi få till en träff. Ser fram emot att möta dig.

Med vänlig hälsning,

Anders Ahlenius
Coaching - Ledarträning - Grupputveckling
www.fivecontinents.se
anders@fivecontinents.se
0768-222722

Twitter: andersahlenius
Instagram: andersahlenius
Facebook: AndersAhlenius