Kraftladda ditt ledarskap

2 mars 2020

Behöver du kraftladda ditt ledarskap? Det behöver jag också. Efter en innehållsrik vinter med både stora och små uppdrag kraftladdar jag denna veckan för att ta sats mot nya utmaningar. Att driva ett enmansföretag är både fritt, kreativt och utmanande. Men det krävs också disciplin och uthållighet vilket jag blir påmind om varje dag. När man har mycket att göra blir viktiga saker liggandes och när man har mindre att göra handlar det om att försöka få in nya uppdrag. Men just denna veckan är mitt primära fokus på att kraftladda och få tid och skriva en del vilket jag tycker är inspirerande. Under denna veckan kommer jag det handla om att vara ledare och hur vi kan bli bättre på det vi gör.

Under alla mina år som ledare har det alltid handlat om att tillföra något. Medarbetarna skall ges stöd och vägledning, sammanhanget som du leder skall veta var vi är på väg, vad vi värderar, vad som förväntas av ledningen och vad de skall kunna förvänta sig av mig. Ledarskap innebär både förväntningar som läggs på dig men ger också oerhört mycket tillbaka.

Även om jag för det allra mesta känt mig inspirerad och motiverad för en ny arbetsvecka som ledare har jag försökt vara noga med att hela tiden jobba med mitt eget ledarskap och utveckling. Ibland har jag inte varit noga med det och då har trötthet, stress och ineffektivitet kommit som ett brev på posten.

Jag har haft mentorer, coacher och mycket tid för reflektion. Läsa böcker och lyssna på andra ledares erfarenheter har varit en del, men helt ärligt så borde jag ha läst mycket mer. när jag väl tar mig tid för att läsa så märker jag att det ger energi, kreativitet och nya insikter.

För oss alla är grunden självbilden, självförtroendet och hälsan en viktig grund för att kunna leda, må bra och gå bra. Allt detta sitter ihop och är en förutsättning för att vi skall kunna skapa kraft och riktning för jaget, laget och uppdraget.

Vi skapar kraft genom att vara trygga i dom vi är samtidigt som vi är nyfikna och öppen för utveckling. Vi stärker identiteten när vi tar tid för att reflektera över vem vi är men också låter omgivningen berätta för oss vem dom upplever att vi är och beter oss. Genom att våga vara öppen för andras input kan vi lära oss hur vi utvecklar våra styrkor men också hur vi kan hantera våra svagheter.

Om du skulle ta tid för att reflektera över din identitet som människa och ledare så börjar det med några olika frågeställningar som kommer skärpa din självkännedom: Vem jag är - vad jag vill - och vad jag kan.

1. Vem är jag?  – beskriver och formar din identitet
Svaret på frågan ”vem är jag”, är kanske den viktigaste frågan i ditt liv och den bygger din identitet som ledare. Det skapar trygghet och säkerhet när du korrekt uppfattar och kan beskriva vem du är och hur andra ser dig. Men frågan är hur jag lyckas med det? Du har egentligen två informationskällor: Din egen uppfattning och andras. Nedanför finns en enkel egenreflektion, som kan hjälpa dig på väg.

Utöver denna självreflektion rekommenderar jag dig att samtala med människor och medarbetare omkring dig, för att lyssna in vad de säger. Ofta blir vi positivt upplyfta av att höra vad andra uppskattar hos oss och de styrkor man ser. Men var heller inte rädd att fråga om områden som andra ser att du kan förbättra. Att ställa den frågan skapar en positiv dynamik och ofta leder den till att dina styrkor sätts i strålkastarljuset. 

Du kan också få värdefull reflektion genom olika analyser för självkännedom.Hör av dig om du vill veta mer om dessa. Här är frågorna du kan besvara då du reflekterar över vem du är:

Min personliga bakgrund
Socialt, familj m.m
Mina personliga egenskaper, så här vill jag beskriva mig
Intressen, hobbys
Särskilda utmaningar jag har eller ser framöver
Utbildningar
Arbeten
Särskilda erfarenheter
Kort om mitt företag eller organisation
Min roll och mitt ansvar
Mina resurser och huvudsakliga uppgifter
Mina viktigaste relationer
Mina närmaste medarbetare
Övrigt
Så här vill jag beskriva mitt ledarskap i dag
Mina tankar kring mitt ledarskap i morgon. Det här vill jag utveckla.

2. Vad vill jag?   – beskriver din drivkraft!       
Att kunna svara på denna frågan är såklart viktigt. Att inte veta vad man vill innebär att det heller inte finns något drivkraft. Därför är det viktigt att verkligen veta vad vi vill med oss själva som människor och med vårt ledarskap. Det är en ganska lätt fråga för vissa att svara på medan den för andra är svår att finna svaret på. Återigen är tid för reflektion viktig och en självinsikt om var jag befinner mig just nu. Är jag på rätt plats i livet? Får jag göra det som jag vill och kan och som jag brinner för?

Genom att skriva ner en lista på vad du vill och på vad du inte vill har du tagit ett steg på vägen mot att ta reda på vad du verkligen vill. Alldeles för många människor som jag möter signalerar att det skaver, att man inte är tillfreds med sin situation och att de gör något som de egentligen inte vill. Därför är en ärlig och uppriktig nulägesanalys en bra start på att ta reda på vad du vill.

3. Vad kan jag?  – beskriver din kompetens!
Att svara på den här frågan går relativt lätt att göra genom att referera till dina utbildningar och din erfarenhet, men när du kämpar med ditt självförtroende eller befinner dig i en tuff säsong spelar egentligen detta ingen roll eftersom du har kört fast. Att titta in i sig själv och försöka hitta svaren på vad du kan blir svårare då du kämpar med dig själv. Här kan en coach eller någon som du har förtroende för hjälpa dig att beskriva det du faktiskt kan och som du kan kraftladdat ditt ledarskap med.

För alla oss som brinner för ledarskapsutveckling handlar det såklart om människan. Varje människa är både unik och besitter en potential som om den kan identifieras och komma i funktion blir till glädje både för individen och för andra. Så, se till att stanna upp, ta tid för reflektion kring vem du är, vad du vill och vad du kan. Vill du ta hjälp av en coach för  din egen del eller för dina medarbetares, så hör gärna av dig till mig. Ser fram emot att höra från dig.

Jag önskar dig lycka till på din resa som ledare.

Anders Ahlenius

Jag erbjuder coaching, teambuilding, projektledning, föreläsningar, resurs.
"Inget uppdrag är för litet, inget är för stort"
anders@fivecontinents.se
0768-222722