Hur uppfattas du av andra?

9 november 2018

Som chef, ledare, lagspelare och människa finns det alltid en spelplan att förhålla sig till. Där uppfattas du ständigt av andra på det ena eller andra sättet. Har du funderat någon gång på hur du uppfattas av dom andra?  Och om du var medveten om det, skulle du då kunna använda den informationen för att bli en bättre chef, ledare, lagspelare och människa? Med IDI kan jag hjälpa dig med att få en ökad insikt och hur andra uppfattar dig. Jag kan hjälpa dig och din grupp att utvecklas i ert samarbete och jag kan hjälpa er att få en ökad förståelse för varandras olikheter.

IDI står för Interpersonal Dynamics Inventory. Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller beteendestil går att observera och generalisera. IDI hjälper dig förstå ditt eget samt andras beteende och ger dig stöd för bättre samspel. Du blir bättre på att samspela med andra Du kommer att bättre förstå hur ditt eget beteende påverkar andra människor.

Du blir medveten om dina styrkor och hur du kan minimera dina svagheter. Du spar energi till när du behöver den bäst Du kommer att lära dig när dina styrkor och talanger är nödvändiga för andra och i vilka sammanhang du bör anpassa ditt beteende. Du gör andra bättre Du kommer att förstå drivkraften bakom andras beteende och hur du kan stötta och hjälpa andra på ett mer konstruktivt sätt. Ökad öppenhet ger tillit När resultatet presenteras i en grupp som arbetar ihop, utvecklas man tillsammans. Medlemmarnas unika styrkor blir tydligare och kommer alla till del. Missförstånd minskar och toleransen för olikheter ökar.

IDI i din organisation
Många organisationer väljer att låta alla chefer och medarbetare få sina IDI-profiler. Genom att stärka alla individers kunskap om de egna styrkorna och andras kompletterande styrkor blir det möjligt att utveckla ett excellent samarbete inom organisationen vilket sprider sig till umgänget med kunder och andra viktiga intressenter. IDI i din organisation skapar ett gemensamt värdeneutralt språk så att alla förstår varandra bättre.

Metod
IDI mäter en persons beteende – som det uppfattas av andra. Instrumentet mäter tre unika dimensioner av en persons beteende. Datan samlas in från minst sex personer som testpersonen själv väljer. Resultatet  – IDI-profilen – skapas av den insamlade informationen som jämförs med en nationell norm skapad av data insamlad under de senaste fem åren. Profilen återförs av en licensierad handledare som säkerställer att testpersonen förstår vilka dimensioner som instrumentet har mätt och ger hen personligt stöd att – utifrån den personliga IDI-profilen – utveckla sin förmåga till samarbete och samspel i olika sammanhang.

Jag använder bl.a IDI som ett instrument i mina uppdrag gentemot chefer, ledare och lagspelare. Med IDI kan vi tillsammans titta på vad som är, och vad som kan bli bättre om vi använder vår förmåga att anpassa oss i olika situationer.

Vill du veta mer om IDI och på vilket sätt jag kan hjälpa dig och ditt samanhang med ledarutveckling och grupputveckling. Kontakta mig på anders@fivecontinents.se eller 0768-222722. Önskar dig en fin helg! Kanske hörs vi på måndag?

Hälsningar Anders Ahlenius