Hur leder du din verksamhet?

30 januari 2019

Hej, modul 5 i ledarutvecklings programmet Dynamic Management handlar om att leda sin verksamhet på ett hållbart sätt. Fram till modul 5 har du fått arbeta med att utveckla ett dynamiskt ledarskap som skapar kraft och riktning. Vi har tränat på hur du leder dig själv och andra. Om hur självkännedom och insikt i beteenden, behov, motiv och drivkrafter är viktiga nycklar i  ledarskap. Vi har också reflekterat över kraften som finns tillgänglig då vi fokuserar på styrkor. Att få göra mer av det vi är bra på - det vi kallar autentisk potential.   

Du har fått reflektera över hur ett dynamiskt ledarskap kan praktiseras i praktiken genom ett antal grundfunktioner, det vi kallar kraftfunktioner. Du har fått förståelse över hur du kan bygga och utveckla dynamiska team och hur du kan kommunicera för att skapa kraft och positiv påverkan.  Du har fått en inblick i hur vår hjärna fungerar då det gäller olika situationer och hur denna kunskap kan omsättas i ditt ledarskap. Du förstår vikten av att skapa en trygg miljö, att visa uppskattning och att tala positivt om framtiden 

I modul 5 kommer vi lyfta upp en sista viktigt faktor i ledarskap – nämligen behovet av ett stödjande system som ger dig och dina medarbetare de bästa förutsättningarna för att lyckas. Ett system som skapar både kraft och en gemensam riktning mot målet – det som verksamheten är till för.   

Del 1: Leda genom verksamhetssystem 
Att leda genom ett verksamhetssystem innebär ett ledarskap som har klarhet, höjer blicken mot målet och ser vad som behövs. Att det behövs ett stödjande system vars olika delar behöver fungera bra tillsammans. Fungerar de bra kommer systemet vara till en stor hjälp för alla. 

Ett väl fungerande system ger ditt ledarskap både ökade och nya möjligheter. Systemet skapar kraft i sig själv, men framförallt skapar det en gemensam riktning mot målet. Att som ledare ha ett väl fungerade verksamhetssystem skapar både flexibilitet  och trygghet. Organisationen blir anpassningsbar, robust och motståndskraftig - då det gäller att möta framtida utmaningar.   

Syfte del 1: Att leda din verksamhet med stöd av ett verksamhetssystem
Syftet med del 1 är att hjälpa dig reflektera över det system som stöder dig och din verksamhet. Oavsett i vilken verksamhet eller på vilken ledarnivå du verkar kommer ett systemperspektiv vara viktigt för ditt ledarskap. Om du verkar i en större organisation med ett redan utvecklat verksamhetssystem finns det säkert specifika delar som kan förstärka ditt ledarskap. Verkar du i en mindre organisation kan det vara relevant att ta ett större grepp och utveckla flera delar.     

Du kommer få  ta del av olika övergripande exempel på hur ett verksamhetssystems delar kan se ut och utformas. Utifrån denna läsning uppmanar vi dig att reflektera över hur just din verksamhet stöds av ett system. Framförallt kommer du få reflektera över hur du och din verksamhet stöds i funktionerna planera, organisera, leda och följa upp.  Vi har också samlat lite mer utförlig information om ett verksamhetssystems delar i ett kompletterande appendix.   

Del 2: Den dynamiska och effektiva ledaren 
Kraften och riktningen som uppstår när du i ditt ledarskap kombinerar människor och system, skapar synergier som annars inte uppstår. En ledare som medvetet och fokuserat arbetar med detta är en dynamisk och effektiv ledare. Det innebär att ständigt ha en klarhet över helheten, att kunna prioritera och göra rätt saker. Att uppnå resultat genom andra. Det innebär vidare att ha en balans mellan framtidsvision och det som nuet kräver. I detta perspektiv behöver den dynamiske och effektive ledaren också släppa fram kreativitet och anpassningsförmåga för att leda verksamheten framåt i en föränderlig värld.  

Syfte del 2: Ditt statement som dynamisk ledare 
Syftet med del 2, som också är avslutning på hela ditt Dynamic Management™ Program, är att du reflekterar över din utveckling som ledare genom att sammanfatta ett "statement" över ditt framtida ledarskap.  

Vill du veta mer om Dynamic Management hittar du en beskrivning av de olika modulerna här på min blogg. Vill du komma vidare och utveckla dit tledarskap och dina medarbetare samt skapa en hållbar struktur och hälsosam kultur erbjuder jag personlig ledarskapsträning, personlig coachning och en utmanande process med kraftfulla moment där du och blir bättre och kan göra andra bättre. 

Hälsningar
Anders Ahlenius