Hitta tillbaka till den ledare du vill vara

16 maj 2019

Med jämna mellanrum hamnar vi i säsonger då vi tappar det dynamiska ledarskapet vi önskar få fungera i. Det är den mänskliga faktorn och livets omständigheter som påverkar fokus, kontinuitet och välmående, både personligt och professionellt. Med kontinuerlig reflektion och tid för att kalibrera sig ökar vi förutsättningarna att kunna praktisera ett hållbart och trovärdigt ledarskap. Men frågan är: Hur gör vi för att detta skall efterlevas? Hur skapar vi bra ställtid i vardagen för reflektion och kalibrering?

För ett par år sedan var jag själv i den situationen då jag hade tappat skärpan och glädjen i mitt eget ledarskap. Den kontinuerliga tiden för reflektion och kalibrering hade åsidosatts då ansvaret och tempot jag levde i påverkade mitt fokus på fel sätt. Att ständigt arbeta under press och stress kan vara stimulerande och kul, men inte om det blir ett normalt tillstånd där ställtiden inte existerar , eftersom du fyller den med mer jobb. Någon som känner igen sig?

För mig innebar insikten om min situation en viktig punkt. En punkt kan vara ett slut, men också en början. Jag satte punkt för den ledare jag hade blivit, långt från den ledaren som jag varit och ville vara. Insiken följdes av reflektion och vägen tillbaka till det ledarskap jag ville stå för. Det innebar att jag sade upp mig från ett bra arbete där jag stå i ledarskap omgiven av bra människor som jag trivdes att arbeta tillsammans med,

Jag valde att göra en resa tillbaka till någon sorts startläge där jag försökte sätta ord på det ledarskap jag ville stå för. Genom att öka min självkännedom och hitta min autentiska potential kunde jag steg för steg kalibrera mig själv och hitta vägen vidare. Jag gjorde det med hjälp av programmet Dynamic Management som jag sedan ett år tillbaka även använder i mitt arbete med ledar och grupputveckling. Gång på gång ser jag styrkan och hållbarheten med att arbeta kontinuerligt med sig själv tillsammans med sin omgivning och jag vill därför varmt rekommendera programmet för dig som önskar ta dig själv och dina medarbetare framåt.

Programmet Dynamic Management är flexibelt och består av 5 moduler, vilka ger dig en sammanhängande process för din utveckling som ledare. Du kan också välja att fördjupa dig i någon eller några av modulerna. Varje modul fungerar enskilt och du har tillgång till de moduler du väljer. I efterhand kan du lätt komplettera med fler.

Vill du veta mer om programmet och hur jag kan bistå dig och ditt sammanhang så får du gärna höra av dig till mig. Här nedan ges en beskrivning av programmets innehåll om du vill läsa på lite. Jag önskar dig allt gott och hoppas du kan vara den ledare du vill vara, på ett hållbart sätt med ambitionen att må bra och gå bra både personligt och proffesionellt.

Med vänlig hälsning,
Anders Ahlenius Personlig ledarskapstränare www.fivecontinents.se

MODUL 1 Beteenden och självkännedom
Del 1: Om beteenden Att förstå beteenden - Behov - Att förstå olika behov - Behov och motivation - Drivkrafter och värderingar -Emotioner och känslor - Tankar - Att ta tankeledarskap

Del 2: Om beteendeförändring och hjärnan Att se förändring som något positivt - Vad kan hjärnforskning lära oss? -Praktiska implikationer av hjärnforskningen

Del 3: Ledarskap och beteenden Utveckla din självkännedom, identitet och stabilitet - Utveckla din förståelse för dina medarbetare - Mångfald berikar- Skapa goda relationer- Skapa en trygg miljö- Fokusera på styrkor och utgå från det som fungerar- Välj den positiva vägen – se framåt

Del 4: Din självkännedom, dina styrkor och autentiska potential Potential - Dina naturliga talanger och styrkor- Beteendemönster enligt verktyget DISC - Självkännedom

MODUL 2 Dynamisk ledarskap i aktion
Del 1: Kraft genom personligt självledarskap Självledarskap - Identitetsbildning - Tillvägagångssätt - Engagemang- Hälsa och balans i livet - Tidsplanering och mål

Del 2: Kraft genom professionellt ledarskap

Kraftfunktion1: Verksamhetens kärna
Kraftfunktion 2: Utveckla medarbetare
Kraftfunktion 3: Utveckla relationer
Kraftfunktion 4: Styrning (POLFU)
Kraftfunktion 5: Rörelse och förändring
Kraftfunktion 6: Proaktivitet & interaktivitet
Kraftfunktion 7: Att fatta beslut

Del 3: Att förvänta sig resultat (Wow-effekten)

MODUL 3 Dynamiska tem
Del 1: Att bygga team

Teamets utvecklingsfaser
Att bygga team och kultur

Teamets byggstenar

Del 2: Att leda team

Ledarens avgörande roll
Att leda genom olika utvecklingsfaser
Teamledarskap kräver tid
Att skifta fokus
Koppling till situationsanpassat ledarskap

Del 3: Att utveckla etablerade team

4D- en utvecklingsmodell i fyra steg
Att leda utveckling
Att utveckla ett team genom tydliga förväntningar

MODUL 4 Kommunikation
Del 1: Om kommunikation

Kommunikation är samskapande
Sändare, mottagare och tolkning
Kroppsspråk och kultur
Några gyllene kommunikationsregler

Del 2: Det dynamiska och uppskattande språket

Språk som skapar kraft och riktning
Kommunicera på hjärnans sätt
Börja med framtiden
Uppskattning som drivmedel
Känslan av framsteg och det som fungerar
Tillit och goda relationer

Del 3: Kommunikation i ledarskapssituationer

En ledare kommunicerar ständigt i olika situationer
-Coachande kommunikation
-Målsättande kommunikation
-Uppföljande kommunikation
-Informerande kommunikation
-Möteskultur och kommunikation
-Konfliktlösande kommunikation

Del 4: Beteendemönster och lyssnande

Anpassad kommunikation och beteendemönster
Att lära sig lyssna
Att utveckla ett aktivt lyssnande

Del 5: Feedback och tydlighet

Johari-fönstret
Öppna din kommunikation: Feedback och tydlighet
Förstå kommunikationsstilar

MODUL 5

Att leda din verksamhet & Ditt nya ledarskap
Del 1: Ledarskap & verksamhetssystem

Att leda verksamheten som ett system
En ledares olika systemperspektiv
Ett verksamhetssystem och dess delar ( + fördjupat appendix)
Bygg ditt POLFU-system (Planera, Organisera,Leda, Följa upp)
Hållbarhet

Del 2: Summering - Ditt nya ledarskap

Att ta sitt ledarskap
Den dynamiska ledaren
Den effektiva ledaren
Ditt STATEMENT som dynamisk ledare