Dynamiska team

22 januari 2019

Hej, i modul 3 av ledarutvecklingsprogrammet Dynamic Management får du fördjupa dig det viktiga arbetet med att bygga, leda och utveckla dynamiska team. På bilden ser du teamet jag varit och är en del av - familjen. Olika människor med olika intressen, färdigheter, ambitioner och sätt att vara men som sitter ihop och hör ihop. Oavsett om  vi talar om familj, förening, organisation, eller business är det människor tillsammans som skall odla en kultur och stå för någonting, samt skapa någon form av resultat. Hur du kan utvecklas i din resa som teambyggare och teamledare är fokus i den här modulen.

Det du läst om i tidigare moduler är naturligtvis viktiga även i teamledarskap, då det fungerar som grund i allt ledarskap. Vad vi nu tillför är de aspekter som särskilt finns i ett team, dess olika utvecklingsfaser och det ömsesidiga beroende som finns mellan teamets medlemmar - för att teamet ska nå sitt mål. 

En drömbild
Föreställ dig vara en del av ett team där du accepteras och respekteras precis som du är och för det du gör. Det finns ett förtroende för dig att du alltid vill det bästa och gör ditt bästa. Det finns trygghet och tillit så att du kan säga din åsikt rakt ut. Andra vågar också vara raka mot dig. Ni har ett gemensamt mål, vill varandra väl och kan överkomma konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Din drömbild av ett team.
Ni har skapat en kultur där ni jobbar effektivt och åstadkommer saker som få andra team gör. Ni har kul på resans gång och lär er nya saker. Ni vet vad som är varandras styrkor, vilka ni också använder på ett framgångsrikt sätt. Ni stödjer varandra där ni inte kanske är så starka och ni gör det på ett sätt som känns bra – ett sätt som leder till både personlig och professionell utveckling, hos var och en och hos teamet som helhet.

Att bygga, leda och utveckla dynamiska team 
När vi talar om dynamiska team menar vi team där medlemmarna påverkar varandra på ett utvecklande och positivt sätt. Som bygger självförtroende och som gör teamet framgångsrikt. Som arbetar för en kultur av målinriktning och lösningsorientering. Som överkommer utmaningar och uppnår hög prestation. Som skapar kraft tillsammans. Där 1+1 skapar synergi och blir 3.

Modul 3 är uppbyggd i tre delar 
Den första delen handlar om hur du kan bygga ett team för att kunna etablera en dynamisk teamkultur som ger dig och teamet de allra bästa förutsättningarna. Den andra delen går vi vidare och fokuserar hur du kan leda ett team genom dess olika utvecklingsfaser. Hur ditt ledarskap och din ledarroll kan frigöra den potential och kraft som finns i det team du byggt. Den tredje delen avslutar vi med hur du kan gå vidare och utveckla ett team när det är etablerat och välfungerande. 

När en ledare lyckas att balansera både helheten och det individuella, så att olikheterna blir synliga och tas tillvara, kommer en kultur växa fram där styrkor fokuseras och svagheter blir irrelevanta. När ledaren sedan lyckas att involvera alla i att skapa en gemensam målbild, se meningen och skapa motivation för att uppnå målen, kommer dynamiken att kännas direkt.

I modul 2 fick du läsa om grundläggande ledarskapsfunktioner, kraftfunktioner i ett dynamiskt ledarskap. De gäller också i teamledarskap, men när det gäller team är också själva byggandet av teamet och dess samskapande nyckelord. Det tar lite längre tid, men investeringen är väl betald när teamet fungerar. För att på bästa sätt kunna bygga och etablera en dynamiskt teamkultur får du lära dig viktiga skeenden i ett teams utveckling och de faser ett team går igenom. 

Vill du utvecklas i ditt ledarskap är Dynamic Management ett fantastiskt hjälpmedel. Hör av dig om du vill veta mer.

Önskar dig lycka till med ditt ledarskap och ditt teambygge!
Anders Ahlenius
Personlig ledarskapstränare, Five Continents

#ledarutveckling #grupputveckling #dynamicmanagement #fivecontinents