Del 6 - Goda vanor

1 oktober 2018

Hur viktigt är det för dig att få prata? Kan du tänka dig att lyssna först? I dag reflekterar jag kring en av de goda vanor Stephen Covey lyfter fram i sin bok ”Sju goda vanor” : Försök att förstå, sedan bli förstådd. Lätt att instämma i men svårare att tillämpa?

Ibland har jag kommit på mig själv med att inte ha lyssnat ordentligt på den människan som jag har ett möte med. Lyssnandet från mitt eget perspektiv har inte handlat om ett uppriktigt lyssnande. Jag har laddat för att få ”komma in” i samtalet och berätta om det som är på min egen agenda. Känner du igen dig?


Att sitta och vänta in läget, ta sats, ladda för din egen pitch in i samtalet och det som är på din agenda, är inte samma sak som att lyssna. Det är att vänta ut den andres stund i samtalet. Du är där, men ändå inte. Du lyssnar, men inte aktivt. Det här kan vara svårare än vi tror, och särskilt när vi har mål, press, förväntningar och ambitioner att lyckas med vårt eget uppdrag, går vi lätt in i det egna, jag, mig själv och mitt. Vi möter en människa på ett givet klockslag och på en given plats och med ett leende och de inledande fraserna, men frågan är om vi inte ändå missar det väsentliga….att lyssna på riktigt?


Lyssnandet är viktigt av flera skäl. För det första handlar det som att se, möta och respektera en annan människa som avsatt tid för att möta dig. För det andra handlar det om att etablera ett förtroende genom att vara närvarande. Närvaro är så mycket mer än fysisk närvaro. Det handlar om ögonkontakt, empati, och känslighet. Var befinner sig den här människan just nu? Hur tycks människan må? Va där den här människans intentioner med det som berättas? För det tredje handlar det om att läsa in människans budskap till dig. 


När vi uppriktigt engagerar oss i att se, känna och försöka förstå en människa händer något. Det märks! Det känns! Det syns! Och när vi lyssnat på riktigt har vi också skapat tid och öppenhet för att försöka göra oss själva förstådda.
För mig blir lärdomen och insikten kring den goda vanan om att först försöka förstå, och sedan försöka bli förstådd, att mitt lyssnande är så mycket viktigare än vad jag förstått.


Denna veckan skall jag därför träna på att lyssna bättre och mer närvarande, både för andras och min egen skull. Vem tänker du lyssna på ordentligt och uppriktigt den här veckan? Jag vill gärna hjälpa dig och din personal att utvecklas som ledare och individer tillsammans. Personlig och professionell ledarträning behöver vi alla som människor kontinuerligt. Hör av dig så möts vi och lyssnar på varandra.

Jag vill önska dig en fin vecka! 

Med vänlig hälsning, 

Anders Ahlenius