Del 3 - Goda vanor

10 september 2018

Dags för att reflektera över den andra av de sju goda vanor som Stephen Covey skriver om i sin utmärkta bok  ”Sju goda vanor”. Som jag tidigare sagt är hans disposition utgångsläget men det är mina egna reflektioner jag delar med mig. Den första vanan jag reflekterade över förra veckan ”Var proaktiv” följs här upp av den andra vanan, ”Att börja med målet i sikte”.

Ofta är söndagens kväll en liten uppstart av den kommande veckan. I alla fall för mig. Jag funderar på det som skall förberedas och genomföras. Men jag har också stunder då den kommande veckan är otydlig. Jag är inte riktigt ”där”. Jag har svårt att hitta avstampet, anslaget, tonen, riktningen. Det är i de stunderna, som vi alla är med om, styrkan i goda vanor är den stora skillnaden.

I reflektionen, som alltid är viktig, kan vi zooma in det uppsatta målet, omvärdera, prioritera, vässa värdegrunden, och få klarhet. Den tydliga målbilden och nödvändiga justeringar hittar jag i de kraftfulla frågorna: Vilka är mina delmål? Hur tar jag ut färdriktningen? Vad kommer det att kosta? Vad kommer vinsten bli? Är jag beredd att göra det som krävs? Går det i linje med mina värderingar? osv. När jag väl ser målet tydligt och upplever det attraktivt tar jag ut en färdriktning och börjar röra mig mot målet.

Resan mot målet kommer alltid ställa oss inför vägval där ambitionerna och värdegrunden skall harmoniera. Att hela tiden våga lyssna till sitt hjärta och samvetet kommer hjälpa oss att göra resan på ett hållbart sätt. Jag vill ha mål jag arbeta mot som gör att jag sover gott på nätterna, med ett rent samvete. Men hur lätt är det inte att vi kan tappar oss själva och den vi vill vara, i ambitionen att nå målet.  

Både på det personliga och professionella planet kommer vi många gånger hamna i en terräng där vi frestas att ta genvägar, fuska, hoppas att det löser sig, men också runda nära och kära. Frågan är - hur tänker du hantera de minfälten på din resa? Hur ser din plan ut? 

 
Det är därför reflektionen och samvetet är viktiga sensorer när vi tillåter oss känna efter under vägen hur vi mår, när vi går. Så våga dra i handbromsen och stanna upp. Beräkna kostnaden. Vad vill jag? Varför vill jag det? Är jag på rätt spår? Håller mitt liv ihop? Är jag trovärdig? Har de mål jag satt upp i livet fått mig att blomma ut som människa så att jag blir den bästa versionen av mig själv, eller har målen gjort mig till en sämre människa? 


Den reflektion, kommer hjälpa dig att 1. Vara proaktiv 2. Ha ett mål i sikte osv. I både det personliga och professionella ledarskapet kommer  de god vanorna alltid hjälpa dig att må bra så du kan gå bra. Jag önskar dig en fin och framgångsrik vecka med goda stunder av reflektion för att kunna må så bra som möjligt.

Med vänlig hälsning,

Anders Ahlenius