Del 2 - Goda vanor

3 september 2018

Så är första veckan i september i gång med sol, blå himmel och värme. I alla fall där jag befinner mig. I mina tankar kring hur vi skapar goda vanor i våra liv, både på det personliga och det professionella planet skriver jag i dag om tre ting: 1. Kraften i att reflektera. 2. Styrkan i att tänka efter före. 3. Fördelarna med att vara proaktiv. Välkommen med!

I inledningen förra veckan refererade jag till Stephen Coveys utmärkta bok ”de 7 goda vanorna” , som jag rekommenderar varmt. I det som här skrivs utgår jag från hans disposition, men håller mig främst till de reflektioner läsningen gett mig.

1. Kraften i att reflektera
Den första av de goda vanorna som gör skillnad är - att vara proaktiv. Det innebär att jag tar initiativ och ansvar, både för det jag gör och hur jag är och vad det kommer skapa för sorts resultat. Vad är det viktigaste av allt viktig? 

När vi tar oss tid, avsätter tid för att reflektera skapar vi kraft i vårt personliga och professionella ledarskap. Vi hinner sortera och fundera på vem vi är och vad vi vill signalera. När vi går från reflektion till aktion vet vi vem vi är och vad vi vill.

2. Styrkan i att tänka efter före
Att vara proaktiv handlar inte bara om reflektion kring vem man är vad man vill. Det handlar om att att se uppdraget i det personliga och professionella från ett strategiskt perspektiv. Att tänka efter före. Vilka vägval står vi inför? Vilka beslut måste jag förbereda mig att ta? Vilka människor bör jag träffa under veckan, den närmaste månaden, under det kommande kvartalet? Om vi tänker efter så kommer vi ligga före.

3. Fördelarna med att vara proaktiv
Att vara något sånär i fas i en värld där alldeles för många ständigt tycks ligga efter, både på det personliga och det professionella planet skapar ett förtroende för dig som människa och ledare. Du är i fas om du regelbundet tar tid för reflektion.

Att ha processat det som kommer runt hörnet är en stor fördel i ditt förhållande till andra människor som inte är i fas och får ta möjligheter och situationer på uppstuds. Dom är re-aktiv och du är pro-aktiv. Den skillnaden ger dig en fördel både personligt och professionellt. 

När vi tar tid för reflektion, analysering och planering går vi in i det proaktivt tankesättet. Vi ser olika scenarion, alternativ och variabler och beaktar dessa innan vi tar ett proaktivt beslut som vi kan ta ansvar för. Även om saker och ting händer i en process som vi initierat kan saker ske som är utanför planen. Men i det reflekterande har vi minskat sannolikheten för misstag och ökat sannolikheten för framgång. När situationer uppstår som ändå utmanar processen kan vi gå in i de situationerna med en relativt klart perspektiv.

Att arbeta med oss själva  är nödvändigt. Det finns hela tiden saker i våra liv som går arbeta med. Om vi väljer det statiska, att vara och göra utan att reflektera och utmana oss själva, kommer vi ständigt komma till vägs ände. Låsta relationer med människor och sammanhang i form av konflikter kommer begränsa oss - och även förtroendet för oss som människor och ledare. Men om vi vågar gå till botten med det som låser fast oss, ökar sannolikheten för att vi kan odla goda vanor och utvecklas som människor.

Veckans tips: Ta tid för reflektion så kan du bli mer proaktiv till glädje för många både personligt och professionellt.

I programmet Dynamic Management som jag använder i coaching av ledare och grupper är reflektionen en av hörnstenarna. Vill du veta mer om Dynamic Management är du välkommen att höra av dig till mig. Önskar dig en fin vecka!

Med vänlig hälsning, 
Anders Ahlenius

Personlig och professionell ledarskaps tränare