Del 1 - Goda vanor

27 augusti 2018

Tanken att skriva något om detta uppkom under sommaren då jag arbetade fram ett sätt att coacha/handleda ledare och team. I det programmet, som jag kallar ”Det goda ledarskapet” får gruppen under en halvdag, dag eller en längre process arbeta tillsammans med att identifiera vad som skall signalera det goda ledarskapet på deras arbetsplatser och i deras relationer med kunder.

Ganska snart landade jag såklart i vikten av de goda rutinerna, principerna, vanorna och värderingarna,  som är grunden för att kunna exemplifiera det goda ledarskapet. Utan goda vanor så kan vi inte heller få exemplifiera det goda ledarskapet.

Om vi för en stund reflekterar var det goda ledarskapet, så börjar det inte när du knäpper sista knappen på din nystrukna skjorta, eller tar på dig din nya klänning. Det börjar heller inte när du visar den perfekta presentationen på styrelsemötet eller när du är den charmanta värden/värdinnan på kundmötet.Det goda ledarskapet handlar inte primärt om att du visar upp ditt yttre och gör allt rätt i offentlighetens ljus. Det goda ledarskapet börjar först där ingen ser dig, där du är ensam, där du förbereder dig, där du arbetar med dig själv, där du lever livet med nära och kära. Det goda ledarskapet börjar där du odlar, vårdar och utvecklar dom goda vanorna. Så frågan är - hur gör vi det?

När Stephen Covey skrev boken 7 Habits of Highly Effective People var inte tanken att pressa människor till att bli super effektiva maskiner. Den engelska titeln kan lätt uppfattas som att läsaren bjuds in till en drillning, ett boot camp i management, men så har jag aldrig uppfattat bokens innehåll. Min personliga uppfattning är att Stephen Covey skrev boken De 7 goda vanorna, som den heter på svenska, för att hjälpa oss att vara den bästa versionen av oss själva både på det personliga och det professionella planet.

Författaren belyser sju goda vanor att implementera i sitt liv:
1. Var proaktiv
2. Börja med målet i sikte
3. Gör det viktigaste först
4. Tänk win/win
5. Försök först att förstå, sedan att bli förstådd
6. Skapa synergi
7. Vässa sågen

Under de kommande veckorna vill jag inbjuda dig till att reflektera och interagera tillsammans med mig kring de sju goda vanorna. Hur vi kan odla, vårda och utveckla dom i våra liv. Hur gör du för att a) skapa goda vanor och b) exemplifiera det goda ledarskapet?

Önskar dig en fin vecka och en lycka till på resan i att hitta goda vanor som hjälper dig i det goda ledarskapet, både personligt och professionellt.

 Med vänlig hälsning,

 Anders Ahlenius