Beteende och självkännedom

17 januari 2019

Dynamic Management Modul 1 handlar om beteende, självkännedom och autentisk potential. Ledarskap börjar med alltid med att förstå sig själv. Ditt goda ledarskap är avgörande för att kunna nå de mål du ansvarar för. Det är en grundläggande insikt i resan att utvecklas som ledare. Ett ledarskap där du förstår dig själv och ditt beteende samt hur det påverkar och motiverar andra. När du förstår olika beteenden, behov, drivkrafter och hur känslor uppstår och samverkar med våra tankar - har du en bra verktygslåda för att utveckla ditt ledarskap. Varje situation i din vardag kan nu bli en utvecklingsmöjlighet. 

När en ledare blir bättre vinner alla. Det påverkar individer, teamet och organisationen. Det påverkar kunder, leverantörer, samarbetspartners, omgivande samhälle och hela världen. Att utvecklas som ledare påverkar inte minst dig själv och de omkring dig. Synsättet att alla vinner när en ledare blir bättre, är ett motiverande perspektiv.   

Ditt ledarskap handlar om att få saker att hända genom andra människor. Därför är goda relationer, mänsklig interaktion och engagemang dina framgångsfaktorer. Givetvis behövs även system, olika verktyg och kompetenser - såsom specifik kunskap, organisationsformer, styrsystem och teknik. Men utan människor och goda relationer stannar systemen eller de går i vart fall väldigt knackigt. Därför startar ditt Dynamic Management™ program med att förstå mänskligt beteende. 

Varje människa är unik. Detta gäller både våra yttre och inre egenskaper. Vårt fingeravtryck är unikt. Likaså har vi ett  eget inre avtryck genom vårt beteende, våra behov, drivkrafter, värderingar och känslor. Vi har också unika kombinationer av talanger och styrkor. 

Att utvecklas som individ och ledare görs därför bäst om din utveckling får gå hand i hand med dina unika egenskaper. Detsamma gäller för utvecklingen av dina medarbetare. Kort sagt, varje människas egenskaper rymmer hennes unika möjligheter. I fortsättningen kommer vi kalla detta för autentisk potential. 

Att se sig själv och varje människa utifrån insikten att vi är olika, med autentisk potential, är som att sätta på sig nya glasögon. Vi börjar förstå varandra på ett nytt sätt och vi kan glädjas över varandras utveckling och framsteg, där vi kan värdesätta skillnaderna. Vi vill uppmuntra dig att sätta på dig de här glasögonen genom hela ditt program.  

I vår tid med hög förändringstakt, stress och krav från allt fler håll finns en växande risk för förändringströtthet. Detta är något som vi behöver förhålla oss till, både för egen del och för andras del. Därför är ditt perspektiv kring förändring viktigt och att du kan förmedla förändring som något positivt eller värdefullt.
Inriktningen på utveckling  är något som du kommer bära med dig och möta på olika sätt genom hela ditt ledarprogram. Vi vill också lyfta fram den grundläggande aspekten i ditt program, nämligen att det handlar om att skapa kraft. Kraft som förändrar och utvecklar. Det lägger grunden för ett dynamiskt ledarskap som motiverar, engagerar och förändrar.  

Hör av dig om du vill veta mer om Dynamic Management och sättet jag kan jobba på tillsammans med dig för att hjälpa dig utvecklas som människa och ledare.

Med vänlig hälsning Anders Ahlenius