Att leva ett meningsfullt liv

10 juni 2019

Det finns ett antal sätt att leva sitt liv på. Vi kan leva för att tjäna pengar, resa oss uppleva nya platser, sträva efter personlig utveckling eller ta sikte på en materiell standard några steg längre upp på statustrappan. Hur vi vill leva vårt liv bestämmer vi i väldigt stor utsträckning själv och som fria människor har vi både rätten att leva våra liv som vi vill och i många fall möjligheten att ta sikte mot våra drömmars mål. Men jag tror att det som i det långa loppet skänker oss den största glädjen är att leva ett meningsfullt liv

Hur ett meningsfullt liv ser ut kan vi ha olika uppfattningar om. Det är inte så konstigt att vi ser olika på vad mening är eftersom vi är olika och präglas av arv och miljö. Jag är dock övertygad om att vi alla inget hellre önskar än ett meningsfullt liv. För mig blir livet meningsfullt om jag får vara mot andra människor så som jag själv önskar att få bli bemött och sedd. Ett meningsfullt liv för mig betyder att leva generöst, ställa upp, göra gott, och tända ett ljus där jag går fram i stället för att förbanna mörkret.

För att inte tappa bort mig själv i det som ibland anses som viktigt i världen, pengar, position, prestation och prylar, tar jag så ofta jag kan tid för att "bevara mitt hjärta". Jag tror nämligen att våra hjärtan kan bli hårda om vi inte regelbundet stannar upp och ställer oss frågan om vad som egentligen är det viktigaste och mest meningsfulla här i livet. För mig är den tiden jag kallar för "quiet time" ett sätt att bevara mitt hjärta mjukt.

Den tiden har jag ofta tidigt på morgonen, och när jag tar mig tiden, hemma, ute på sjön, i skogen eller på fjället, så "kalibrerar" jag mig för att må bra och gå bra genom livet. I dom stunderna kan jag bestämma mig för vad som är viktigt att prioritera och värdera som sant och sunt. Tack vare de stunderna får jag leva ett meningsfullt liv.

Vad är ett meningsfullt liv för dig?
Och hur gör du för att leva ett meningsfullt liv?

Jag önskar inget hellre än att du får leva ett liv med mål och mening. Det är du värd.
Med vänliga hälsningar

Anders Ahlenius