ONE OF THE GOOD GUYS?

5 mars 2019

Är ditt företag - one of the good guys? Vad säger omgivningen om vilka ni är och och vad ni gör? Det är en fråga vi regelbundet ställer oss. Men emellanåt blir frågan desto mer aktuell. I dagarna läser vi om storbanker som förknippas med penningtvätt, maktmissbruk på högsta nivå, och ett hårdare samhällsklimat. Mitt i allt detta tragiska finns det också goda krafter som exemplifierar det goda ledarskapet - men det behövs mer av den varan. Jag ser ett ökad samarbete mellan företag, organisationer och föreningar som ett viktigt led i att förankra och förstärka arbetet där the good guys tar hem segern före dom som sätter makt och profit före det goda ledarskapet. Vilken grupp vill du och ditt företag representera?

Tänk vilka goda exempel vi kan hitta i historien av företag som satt människan först samt organisationer och föreningar som gjort detsamma. Det är viktigt att de goda exemplena blir ännu mer framträdande! Vi behöver kraftsamla för att sätta en positiv press på de sammanhang som indirekt eller direkt bidrar till egoism, profit och utnyttjande av människan och miljön. Genom historien kan vi se näringslivet å ena sidan som skapat arbete och välstånd i sina bästa stunder, samt organisationer och föreningar som gett människor ett sammanhang att få leva ut sina intressen i, men också kämpa för mänkliga rättigheter.

I dag ser vi många goda samarbeten mellan näringslivet och föreningslivet. Detta kan naturligtvis utvecklas och jag tror morgondagen kommer innehålla "fusioner" och sammanslagningar av företag och föreningar på olika sätt. 

Jag tänker så här: Om man gör mer än att betala ett sponsorpaket som ger tillgång till en loge på arenan för att möta kunder och skapa affärer, finns stora utvecklingsmöjligheter för människorna i företaget genom det personliga och professionella engagemanget. Tänk dig att du och ditt företag inte bara sponsrar ekonomiskt, utan dessutom involverar personalen i det operativa arbetet socialt. T.ex kan ett företag inte bara stödja en fritidsgård eller en weekendutbildning för ungdomar ekonomiskt, men dessutom med sin kompetens och sitt personliga och professionella engagemang! Min erfarenhet är att detta gör något gott i människan.

Visst finns det fantastiska exempel på internship och trineeprogram inom företagen och föreningarna, men det handlar primärt om att få fram bra ledare i sitt eget sammanhang. Tänk om vi skulle ta den tanken ett par steg till genom att koppla ihop företag och föreningar eller andra goda sammanhag genom integrering? Tänk dig att ditt företag och din personal regelbundet deltar i fritidsgårdens arbete, eller som regelbundet agerar som inspiratörer och utbildare i ett byprojekt eller stadsdel projekt i Sverige eller internationellt. Det blir en viktig del av företagets varumärke. Vore inte det ett fantastiskt bra sätt att förankra och förstärka det goda ledarskapet och bli en av de sammanhang som man vet tillhör - the good guys? Jag tycker det är en väldigt spännande tanke. 

Morgondagens företag som är mån om att tituleras som one of the good guys, kan etablera en högt förtroendekapital både hos kunder, blivande kunder och i samhället genom ett aktivt personligt engagemang i samhällsbyggandet. Hur gör du och ditt företag för att exemplifiera det goda ledarskapet?

Jag ser tanken om företag med ett starkt socialt engagemang utöver kronor och ören som en väldigt inspirerande och stimulerande väg vidare mot ett bättre samhälle och en bättre värld.

I kväll föreläser jag på Apladalens löparklubb om ett sätt att hjälpa unga människor vidare och som skulle kunna vara en del av ditt företag framöver. Låter det intressant? Hör av dig om du vill veta mer så kommer jag gärna till dig för att berätta om FLOW - Future Leaders Of the World. Jag tror det är något som skulle passa er som handen i handsken.

Önskar dig en fortsatt fin vecka!

Med vänliga hälsningar 

Anders Ahlenius